Foto: Mattias Jansson

Tolkningen av bombmurkledomen klar

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har nu gemensamt tolkat vilka konsekvenser Mark- och miljööverdomstolens bombmurkledom får.

Annons

Fakta

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket om domen:

Påverkan på fridlysta arter bör i första hand undvikas genom skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Det kan handla om allt från en skonsammare avverkning till att spara vissa träd eller avverka en annan tid på året.

Fridlysningsbestämmelserna omfattar pågående markanvändning. 

För de nationellt fridlysa arterna ska verksamhetsutövare söka dispens hos länsstyrelsen om skyddsåtgärder och försiktighetsmått inte räcker för att följa artskyddsförordningen.

Om länsstyrelsens prövning leder till att pågående markanvändning avsevärt försvåras ska dispens ges. Domstolen påpekar att dispensen kan utformas så att syftet med artskyddet i möjligaste mån upprätthålls utan att rådigheten över marken inskränks i betydande grad. Myndigheterna bedömer att detta kan ske genom att villkora att verksamhetsutövaren utför lämpliga skyddsåtgärder.

Läs också

– Mark- och miljööverdomstolen har tydligt klargjort att förbudet i 8 § artskyddsförordningen ska tillämpas för pågående markanvändning såsom skogsbruk. Både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är positiva till klargörandet, säger Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Den enskilde får ersättning

Domen gällde en avverkning på 1,5 hektar som förbjudits med hänsyn till den nationellt fridlysta bombmurklan. Domstolen kom fram till att förbudet i artskyddsförordningen även gäller pågående markanvändning, i det här fallet skogsbruk.

Domstolen kom också fram till att om kraven för hänsyn till bombmurklan blir för stora för den enskilde skogsägaren ska han eller hon kunna få dispens för att avverka. Annars bör området skyddas och den enskilde få ersättning.

"Behöver utredas"

– Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är överens om att möjligheterna till ersättning i sådana fall behöver utredas, liksom vilka konsekvenser en sådan ersättning skulle innebära, säger Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska även ta fram gemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden som berör nationellt fridlysta arter i skogsbruket. Det finns sådana riktlinjer för hantering av de arter som skyddas av EU:s naturvårdsdirektiv.

LÄS MER: Markägaren vann i målet om bombmurklan

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Det råder vattenbrist på flera håll i landet. Kommer du klara vattenförsörjningen?

Kommentera

Sponsrade länkar