Anna Maria Jönsson.
Foto: Ann Lindén

Skogsägare bör anpassa sig till klimatförändringarna

Skogsägare bör ta fram strategier för att anpassa skogsbruket till klimatförändringarna. Men strategierna ska bygga på lokala förhållanden. Det är ett centralt budskap i slutrapporten för forskningsprogrammet Mistra-Swecia.

Annons

Läs också

Mistra är en stiftelse som investerar i miljöstrategisk forskning för en hållbar samhällsutveckling. I forskningsprogrammet Swecia har underlag för beslut om klimatanpassning i skogsbruket utvecklats.

– Samarbete och förståelse mellan skogsägare och forskare har varit centralt, säger programordföranden Bengt Holgersson.

Klimatanpassning

En av flera forskare i programmet, skogsekologen Anna Maria Jönsson vid Lunds universitet, har analyserat hur skogsägare kan klimatanpassa skogsbruket. Och det är klimatanpassning på fastighetsnivå som gäller, konstaterar hon.

– Det handlar om att gå igenom förutsättningarna för olika skogsbestånd och fundera över om det är någonting som behöver göras annorlunda.

Det gäller trädslagsval, tidpunkt för olika skötselåtgärder, naturvård och investeringar i skogsvägar i perspektivet av att klimatet ändras, säger Anna Maria Jönsson.

Att klimatanpassningen ska göras på fastighetsnivå beror på att lokala variationer spelar stor roll. Det kan handla om markförhållanden som ökar risken för torka eller extrem blöta och översvämningar. Vidare påverkas risken för stormfällningar av fastighetens topografi.

Tre aspekter

Enligt Anna Maria Jönsson finns tre aspekter på risker till följd av klimatförändringar: exponering, känslighet och sannolikhet.

Exponeringen och känsligheten går att påverka, men inte sannolikheten. Anna Maria Jönsson förklarar.

– Om intilliggande skog avverkas öppnar man upp för stormskador i de kvarvarande bestånden. Skogens exponering för klimatrisker kan skogsägaren alltså påverka. Det samma gäller känsligheten som kan påverkas genom till exempel val av skötsel, trädslag och proveniens (trädslagets ursprung). Däremot kan skogsägaren inte påverka sannolikheten för till exempel storm, säger Anna Maria Jönsson.

Ökad nederbörd

Ökad nederbörd med ökade markskador som följd, torkstress, skogsbränder, stormfällningar samt svamp- och insektsangrepp är några av de risker som skogsägarna får räkna med framöver, enligt Anna Maria Jönsson.

– Samtidigt bör ett varmare klimat med längre växtsäsong kunna ge högre tillväxt, säger hon.

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar