Att röja ganska tidigt och hårt gör skogen mer föreberedd på hårda vindar som är en följd av ett varmare klimat, säger Mats Lundberg, Skogsägare i Skellefteå.-----Ytterligare bildalternativ finns --------Foto: Rolf Segerstedt
Det här diket grävdes för längesedan av släktingar och nu är det hög tid att rensa det så att vattnet åter kan rinna fritt, säger Mats Lundberg.-----Ytterligare variant finns --------Foto: Rolf Segerstedt
Här planerar jag en gallring och då lägger jag basvägen längs diket så att jag senare kan komma åt att renas diket med en grävare, säger Mats Lundberg.Foto: Rolf Segerstedt
Vid den senaste slutavverkningen var Mats Lundberg noga med att skyddsdika för att bland annat ge plantorrötterna en bra chans att komma ner i marken och bli stabila träd i framtiden.Foto: Rolf Segerstedt
----varinat på bilden ovan ----Vid den senaste slutavverkningen var Mats Lundberg noga med att skyddsdika för att bland annat ge plantorrötterna en bra chans att komma ner i marken och bli stabila träd i framtiden.Foto: Rolf Segerstedt
Regelbundna möten kring klimatförändringar och skogen har gett Mats Lundberg en insikt om att han kan göra en del konkreta saker för att minska problem och kanske utnyttja ett varmare väder.Foto: Rolf Segerstedt

Röjer tidigt och hårt

Klimatet ändras och det kräver särskild uppmärksamhet av skogsägarna. Det är Mats Lundberg övertygad om. I höst har han ägnat sig åt att ”stormröja” i ungskogen.

Annons

Läs också

Han är en av många skogsägare runt om i landet som fått chansen att fundera lite extra på vilken effekt den pågående klimatförändringen kommer att få för honom själv och skogsbruket i stort.

Inom ramen för projektet Mistra-Swecia, som avslutas i dagarna, har han sedan första träffen 2013 mött och diskuterat frågan med kollegor och experter.

Intressant

– Det har varit väldigt intressant att träffa meteorologer och andra experter och självklart har det gett tankar om vad man själv kan göra för att öka skogens motståndskraft i ett varmare klimat.

Det säger Mats Lundberg i Medle som äger närmare 500 hektar skog på tre fastigheter i Skellefteå kommun.

- För oss i Sverige kommer det att handla om mer nederbörd, främst som regn. Även om det kanske inte blir fler stormar så gör värmen att vindarna blir kraftigare och dessutom minskar tjälen. Det gör skogen mer sårbar när höst- och vinterstormarna drar förbi, inte minst här i Västerbotten då stormarna numera skapas längre norrut utanför Norge.

Konkreta åtgärder

För Mats Lundberg har de här insikterna landat i några konkreta åtgärder som han själv kan göra för att minska effekterna av ett varmare klimat:

Röja kraftigt och i tid för att stärka trädens motståndskraft mot vinden.

Rensa diken och skyddsdika vid slutavverkning för att leda bort vatten så att rötterna går djupare, det ger stabilare träd som växer bättre.

Satsa på bra bäriga skogsbilvägar så att du kommer åt att sköta skogen och minskar på körskador och risk för läckage.

Fundera på alternativa trädslag och våga flytta sydligare granprovenienser norrut, bland annat för ökad tillväxt.

– Jag har testat både sådd contorta och lärk, den senare är en succé. Jag har ett par äldre douglasgranar som vårdträd, de verkar också ha potential, men huvudspåret är planterad tall och gran från plantagefrö.

Den viktigaste insatsen just nu är ”stormröjning” i ett tidigare sått tallbestånd med väldigt många stammar.

– Det är inte lätt att röja tillräckligt hårt, just här har jag inte så stora problem med älgbetning så jag försöker följa den goda regeln att man ska kunna få in en rejäl säng mellan stammarna. Det känns hårt men jag tror att det är modellen.

Planerar gallring

I ett annat bestånd planerar han en gallring och då ska han passa på att dikesrensa ett äldre handgrävt dike.

– Diket grävdes av släktingar och det är det som gjort att skogen vuxit så bra. Nu är det nästan fullt med vitmossa, därför planerar jag att lägga basvägen för gallringen längs diket och sedan leja en grävare som rensar det efteråt.

Hos Mats Lundberg finns ingen tveksamhet om att det verkligen pågår en klimatförändring, han har upplevt den själv.

– Erfarenheten kommer från jordbruket. När jag var ung och hjälpte pappa så var frosten ett gissel. Fram till slutet av 1970-talet tog frosten kornet vart tredje – fjärde år, ibland fick vi bara plöja ner det. Sedan slutet av 80-talet och framåt händer det inte. Nu använder man tvåradigt korn som kräver ytterligare ett par veckor till mognad häromkring, och man pratar om råg och fodermajs. Så visst har det redan hänt mycket med klimatet, på gott och ont, säger Mats Lundberg.

Inför Paris-mötet hoppas han att världens beslutsfattare ska ta beslut som bromsar uppvärmningen och att man ska se skötta skogar med bra tillväxt som en viktig koldioxidfälla.

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar