Anders Hermansson, LRF Sydosts verksamhetsutvecklare, är kritisk till Naturskyddsföreningens sätt att stoppa skogsavverkningar.Foto: Marie Henningsson

Naturskyddsföreningens stopptaktik möter kritik

Slutavverkningar i Kronoberg stoppas efter Naturskyddsföreningens inventering. Det senaste året har föreningen hämtat avverkningsanmälningar hos Skogsstyrelsen och inventerat de områden där man tror att det kan finnas hittills okända nyckelbiotoper.

Annons

Fakta: Då ska du anmäla avverkningen

  • En föryngringsavverkning eller uttag av skogsbränsle på en yta på 0,5 hektar eller mer ska anmälas till Skogsstyrelsen.
  • Skogsstyrelsen har efter att anmälan kommit in sex veckor på sig för att bedöma om det till exempel behövs rådgivning eller andra insatser i samband med avverkningen.
  • Avverkningsanmälan är allmän handling.

Sedan årsskiftet har 17 tidigare oregistrerade nyckelbiotoper hittats i anmälda avverkningar runt om i länet.

– Men det är kanske bara i 1 procent av alla avverkningsanmälningar, cirka 3 500 per år i Kronobergs län, som vi hittar nyckelbiotoper, säger Love Eriksen, Naturskyddsföreningen i Kronoberg.

Väljer ut objekt med höga värden

Naturskyddsföreningen väljer ut objekt bland avverkningsanmälningarna där man tror att det kan finnas höga naturvärden. Hittar man vid inventering signalarter och rödlistade arter rapporterar man det till Skogsstyrelsen och skickar även ett brev till markägaren.

– Vi flyttar över bollen till Skogsstyrelsen. Vi kedjar inte fast oss vid några träd, vi skriver en enkel rapport om vilka naturvärden som finns på fastigheten. De fanns ju där innan vi kom dit och certifierade markägare har redan lovat att inte avverka områden med höga naturvärden, säger Love Eriksen.

Från Skogstyrelsens sida är man positiv till att ny information kommer fram och att nya nyckelbiotoper hittas i skogarna i Kronoberg.

– Det Naturskyddsföreningen driver på, att värdefulla biotoper ska sparas, det vill vi också driva på, säger Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen.

Men han har också förståelse för att det kan vara svårt för skogsägare att acceptera att man får sina avverkningar stoppade på grund av att Naturskyddsföreningen hittar nyckelbiotoper som man varit ovetande om.

"Olyckligt att informationen kommer sent"

– Det är olyckligt att informationen kommer så sent i processen, när avverkningsanmälan är inlämnad, säger Jerker Bergdahl.

När Skogsstyrelsen får in uppgifter om nya nyckelbiotoper så stoppar man avverkningen tills egen personal hunnit titta på området.

LRF Sydost är starkt kritiskt till Naturskyddsföreningens tillvägagångssätt och menar att det här arbetssättet inte underlättar en dialog mellan skogsägare och Naturskyddsföreningen.

Anders Hermansson, verksamhetsutvecklare vid LRF Sydost, har varit i kontakt med tre skogsägare som avbrutit sina avverkningsplaner efter att Naturskyddsföreningen besökt deras fastigheter och rapporterat om naturvärden till Skogsstyrelsen. En av dessa skogsägare skulle göra ett generationsskifte och nettot från avverkningen skulle sättas in på skogskonto som pensionsförsäkring. En annan skogsägare skulle betala nya skogsbilvägar med nettot från avverkningen, skogsbilvägarna och räkningen finns kvar, men det blir inga inkomster.

"Det här blir kontraproduktivt"

– Att jobba på det här sättet blir kontraproduktivt. Nu kommer skogsägarna att välja att avverka mindre än 0,5 hektar åt gången, då behöver man inte lämna in en avverkningsanmälan, säger Anders Hermansson.

– Vi kan avverka och ändå lämna hänsyn. Vi måste visa de goda exempel där vi avverkat äldre skog och trots detta bevarat mycket av mångfalden och hotade arter.

LRF Sydost ifrågasätter att en intresseorganisation kan få så stort inflytande.

– När en förening kan styra över Skogsstyrelsen, vilka följder kan det få? Skogsägarna är människor som påverkas mycket av det här.

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Det råder vattenbrist på flera håll i landet. Kommer du klara vattenförsörjningen?

Kommentera

Sponsrade länkar