Henric SkaneFoto: Øyvind Lund
Foto: Mattias Jansson

Henric vann i målet om bombmurklan

Skogsägaren Henric Skane vann mot länsstyrelsen i Värmland angående ett avverkningsförbud på grund av förekomst av bombmurkla på hans fastighet. Mark- och miljööverdomstolen går på Skanes linje och ändrar den tidigare domen i mark- och miljödomstolen.

Annons

Läs också

Mark- och miljööverdomstolen skriver i domslutet, som offentliggjordes på onsdagseftermiddagen, att mark- och miljödomstolens dom ändras och att mark- och

miljööverdomstolen "undanröjer länsstyrelsens i Värmlands län beslut från den 10 februari 2015". Målet visas åter till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Försvårad markanvändning

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att det inte varit lagstiftarens avsikt att tillämpningen av artskyddsförordningen avsevärt ska försvåra pågående markanvändning. 

Markägarens Henric Skane har yrkat på att få dispens från länsstyrelsen förbud, vilket alltså tidigare avslagits av mark- och miljödomstolen. Nu anser mark- och miljööverdomstolen att länsstyrelsen ska pröva saken på nytt.

Proportionalitet

Det ska göras med hänsyn taget till den så kallade proportionalitetsprincipen, det vill säga att olika intressen ska vägas mot varandra. I det här fallet handlar de om att samhällets krav på artskydd ska ställas mot Henric Skanes rätta att bruka sin mark.

”Om prövande myndigheter finner att en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna i det enskilda fallet skulle leda till, att pågående markanvändning avsevärt försvåras, bör åtgärden inom ramen för ett dispensförfarande bedömas som tillåten enligt förordningens bestämmelser", skriver domstolen.

I domen står det också att en dispens ska ges på ett sådant sätt att fridlysningsbestämmelserna upprätthålls utan att rådigheten över marken inskränkts i betydande grad.

Ekonomisk ersättning

Länsstyrelsen ges också i uppdrag att pröva om det går att upprätthålla skyddet av bombmurklan genom områdesskydd eller på ett annan sätt som ger markägaren ekonomisk ersättning.

Länsstyrelsen ska också pröva om skydd för bombmurklan i området kan ges genom en mindre ingripande skogsbruksåtgärd.

”Med hänsyn härtill ska målet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning”, skriver mark- och miljööverdomstolen.   

 

TYCK TILL: Ska samhället få förbjuda skogsbruk på grund av sällsynta arter?

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar