Fortsatt höga priser på skog

Trots ekonomisk osäkerhet och vikande virkespriser är priserna på skogsmark kvar på rekordhöga nivåer i stora delar av landet. Men priserna har planat ut efter en nedgång i höstas.

Annons

Fortsatt stigande skogsfastighetspriser i Götaland och Mälardalen men sjunkande priser övriga delar av landet. Så kan Lantmäteriverkets nya minienkät, som avser sexmånadersperioden september 2011 till mars 2012 sammanfattas. Genomsnittspriset på en skogsfastighet i Sverige var 403 kronor per m3sk (skogskubikmeter) under den aktuella perioden vilket var oförändrat jämfört med motsvarande period 2010/2011 och marginellt lägre än perioden april september i fjol (404).

Sedan motsvarande minienkät publicerades för ett år sedan har skogspriserna stigit med 3 procent till i genomsnitt 537 kronor per m3sk (521) i Götaland och med knappt 1 procent till 511 kronor i Mälardalen (507).  I prisområde III (Värmland, Dalarna Gävleborg) har genomsnittspriser sjunkit med dryg två procent jämfört med ett år sedan. I Norrlands kust- och inland har priserna sjunkit med 3 procent respektive 2 procent.

Av minienkäten framgår att de som svarat - mäklare, konsulter samt företrädare för banker och skogsbolag - ser något mindre positivt på virkesprisernas utveckling på kort sikt än för ett år sedan. De ser också något mindre positivt på skogsnäringens konkurrenskraft. Viljan att investera i skogsmark har också minskat något det senaste året.

Minienkäten bekräftar den marknadsbild som LRF Konsult tidigare har gett, att skogspriserna sjönk under det andra halvåret i fjol för att nu ha planat ut.

Man kan också notera att genomsnittspriset på skogsmark enligt Minienkäten ligger något lägre än i LRF Konsults prisstatistik för helåret (408) vilket är logiskt med tanke på att priserna sjönk något under det andra halvåret 2011.

På ett seminarium i fastighetsvärdering, där Minienkäten presenterades, diskuterades bland annat om måtten "kronor per m3sk" eller "kronor per hektar" är alltför trubbiga för att ge en rättvisande bild av priserna på skogsfastigheter.

"Risken är att statistiken blir prisdrivande vilket är en nackdel för den som vill bedriva skogsbruk långsiktigt", sa en seminariedeltagare.

En annan allmän kommentar på seminariet, från mäklare och fastighetsvärderare, var att priserna dras till ett medelvärde och att bra fastigheter sällan får det pris de förtjänar medan prislappen på sämre fastigheter ofta blir alltför för hög.

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Det råder vattenbrist på flera håll i landet. Kommer du klara vattenförsörjningen?

Kommentera

Sponsrade länkar