Foto: Mats P Ostelius
Emma Kritzberg, biolog och vattenforskare, Lunds universitetFoto: Privat
Foto: Emma Kritzberg

Barrskog ger brunt vatten – löv kan vara lösningen

Barrskog kan vara en orsak till att Götalands skogsvatten blir allt brunare, konstaterar biologen och vattenforskaren Emma Kritzberg. Lövridåer utmed vattendragen skulle kunna råda bot på problemet, tror hon.

Annons

– Det är än så länge en spekulation, men det verkar sannolikt att om man odlar lövträd i stället för barrträd i områden närmast ytvatten så skulle det på sikt kunna leda till klarare vatten, säger Emma Kritzberg.

Organiskt material läcker

Emma Kritzberg leder en forskargrupp vid Lunds universitet som undersökt orsakerna bakom de allt brunare vattendragen i Götalands skogsbygder. Grundorsaken till den så kallade brunifieringen är att organiskt material läcker från skogs- och mossmark till sjöar, bäckar och åar. Man kan jämföra med hur teblad i en tepåse färgar tevattnet, förklarar Emma Kritzberg.

– I skogs- och mossmark finns mycket organiskt material i form av förna (barr, löv, kvistar och andra växtdelar). Barr är svårnedbrytbart och därför bildas tjocka förna- och jordlager i barrskog, vilket ger goda förutsättningar för läckage, säger hon.

"Handlar om liten del av marken"

Till skillnad från barr bryts de flesta löv, undantaget boklöv, ner snabbt, enligt Emma Kritzberg. Lövskog ger därmed tunnare förnalager och rimligen mindre läckage till omgivande vatten. Hur breda lövridåerna skulle behöva vara för att i så fall ha effekt på brunifieringen kan hon än så länge inte precisera.

– Men det handlar om en relativt liten del av marken nära vattendragen som påverkar färgen mest, säger Emma Kritzberg.

Sämre dricksvatten

Brunifieringen ger även sämre dricksvatten och påverkar vattnens ekosystem negativt. Två påtagliga exempel är de två stora småländska sjöarna Bolmen och Möckeln. Båda tjänar som dricksvattentäkter till tätorter i södra Sverige.

Det bruna vattnet kräver ökad vattenrening, vilken är både ofullständig, kostsamt och oönskad. Kvar finns organiskt material som till viss del klorerats och som därmed är potentiellt cancerogena, enligt Emma Kritzberg.

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Det råder vattenbrist på flera håll i landet. Kommer du klara vattenförsörjningen?

Kommentera

Sponsrade länkar