Vilken fråga bör LRF driva hårdast under 2017?

Äganderätten.
39% (257 röster)
Att få fler unga till gröna näringslivet.
6% (39 röster)
Mer svensk mat på faten.
28% (187 röster)
Att lyfta företagandet som en förutsättning för en levande landsbygd.
16% (105 röster)
Att lyfta skogsbruket som en resurs i ett hållbart samhälle.
11% (70 röster)
Antal röster: 658
Annons

Tidigare webbfrågor

Hur många vargar tål Sverige?

Inga.
26% (195 röster)
Färre än 100.
20% (146 röster)
100-500.
9% (65 röster)
Fler än 500.
16% (120 röster)
Hur många som helst – bara de håller sig i storstadsregionerna.
30% (222 röster)
Antal röster: 748
Kommentera

Vilken gran vill du ha i jul?

Rödgran
42% (221 röster)
Blågran
2% (9 röster)
Kungsgran
13% (69 röster)
Plastgran
7% (35 röster)
Carl-Jan Granqvist
10% (55 röster)
Annan gran
10% (55 röster)
Ingen gran
16% (84 röster)
Antal röster: 528
Kommentera

Självföryngring som andel av den totala arealen föryngrad skog i Sverige minskar. Tror du ändå på självföryngring?

JA. På rätt marker är metoden att föredra.
59% (179 röster)
NJA. Metoden funkar på rätt marktyper, men röjningen blir betungande.
13% (39 röster)
NEJ. Jag vill dra nytta av förädlade plantor och föredrar plantering.
28% (84 röster)
Antal röster: 302
Kommentera

Har du fått EU-stöden du sökt?

JA, jag har fått allt.
11% (28 röster)
NEJ, jag saknar 20 procent eller mindre.
27% (67 röster)
NEJ, jag saknar 21-50 procent.
37% (94 röster)
NEJ, jag saknar mer än hälften.
25% (62 röster)
Antal röster: 251
Kommentera

Kan du tänka dig att sprida slam från reningsverk på din åkermark?

JA, mot ekonomisk ersättning, absolut. Slam fungerar bra som gödselmedel.
43% (260 röster)
NEJ, slam är förorenat avfall som ska tas om hand på annat vis.
49% (291 röster)
Kanske.
8% (47 röster)
Antal röster: 598
Kommentera

Tror du att Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet kommer att påverka världshandeln med jordbruksprodukter?

JA. USA kommer att bli mer protektionistiskt, vilket påverkar världshandeln.
35% (105 röster)
VET EJ. Trumps politik är omöjlig att förutsäga.
36% (107 röster)
NEJ. Trump får svårt genomföra sina idéer i praktiken så påverkan blir inte så stor.
28% (84 röster)
Antal röster: 296
Kommentera

Vilka ägg väljer du?

Ekologiska ägg.
23% (119 röster)
Ägg från frigående höns.
50% (255 röster)
Ägg från burhöns.
27% (136 röster)
Antal röster: 510
Kommentera

Sågverken blir allt större och färre. Är det rätt utveckling eller är det viktigt att behålla mindre, lokala sågverk?

JA. Ska sågverken klara konkurrensen är utvecklingen oundviklig.
12% (39 röster)
NJA. En blandning av storskaligt och lokalt är det bästa.
64% (217 röster)
NEJ. Lokalt och småskaligt ligger i tiden och bör gälla även för sågverk och träförädling.
24% (81 röster)
Antal röster: 337
Kommentera

Ännu ett lokalt mejeri har slagit upp portarna i Värmland, Arvikabygdens mejeri. Är detta en trend som kommit för att stanna?

JA, det gäller att haka på intresset för närproducerat för att kunna ta ut högre priser.
74% (193 röster)
NEJ, en fragmenterad mejeriindustri kan aldrig gynna mjölkbönderna.
26% (69 röster)
Antal röster: 262
Kommentera

Kommer EU-stödet för minskad mjölkproduktion att leda till en prisbubbla på mjölk?

Ja, det blir stigande priser som leder till minskad efterfrågan.
36% (55 röster)
Nej, det är ingen risk för konstgjord obalans på marknaden.
37% (56 röster)
Vet ej
26% (40 röster)
Antal röster: 151
Kommentera

Webbfrågan

Elhybridskördaren Logset 12H GTE Hybrid arbetar nu i skogarna utanför Sollefteå. Är elhybridtekniken här för att stanna?

Kommentera

Radisar - köp & sälj

Sponsrade länkar