Vilken fråga bör LRF driva hårdast under 2017?

Äganderätten.
39% (257 röster)
Att få fler unga till gröna näringslivet.
6% (39 röster)
Mer svensk mat på faten.
28% (187 röster)
Att lyfta företagandet som en förutsättning för en levande landsbygd.
16% (105 röster)
Att lyfta skogsbruket som en resurs i ett hållbart samhälle.
11% (70 röster)
Antal röster: 658
Annons

Tidigare webbfrågor

Är dagens maktfördelningen inom jakten och viltförvaltningen lämplig?

JA. Vi har en sund maktbalans mellan olika intressenter i dag.
12% (48 röster)
NJA. Det är rätt att flera olika intressenter får ha inflytande. Å andra sidan är dagens förvaltning otydlig och tandlös.
8% (33 röster)
NEJ. Markägarna måste få tydligare mandat att bestämma viltstammarnas storlek.
80% (325 röster)
Antal röster: 406
Kommentera

Regeringens mål är att ekologisk odling ska bedrivas på 30 procent av den odlade åkermarken 2030. Är det rätt målsättning?

JA. Det är dags att vi höjer ambitionen och ökar andelen ekologisk odling.
27% (144 röster)
NJA. Visst är det bra med ekologiskt, men målet är inte realistiskt.
9% (51 röster)
NEJ. Politikerna ska inte lägga sig i det här, marknaden får avgöra vad som ska odlas.
64% (347 röster)
Antal röster: 542
Kommentera

Ska samhället få förbjuda skogsbruk på grund av sällsynta arter?

JA, utan ersättning.
8% (60 röster)
JA, med ersättning.
44% (332 röster)
NEJ, staten ska inte få hindra skogsbruk.
48% (367 röster)
Antal röster: 759
Kommentera

Är du rädd för att afrikansk svinpest ska komma till Sverige?

JA. Spridningstakten i östra Europa är snabb och oroande.
56% (61 röster)
NJA. Visst finns det en risk, men kommer smittan hit så kan vi hantera den.
28% (30 röster)
NEJ. Jag tror inte att smittan når Sverige.
17% (18 röster)
Antal röster: 109
Kommentera

Elhybridskördaren Logset 12H GTE Hybrid arbetar nu i skogarna utanför Sollefteå. Är elhybridtekniken här för att stanna?

Nej. Det fungerade inte på skotaren Elforest som försvann från marknaden.
9% (13 röster)
Ja. Logset har en annan teknik och jag tror att detta, i en eller annan form, är framtiden.
39% (54 röster)
Nja. Det är svårt att bedöma, men ny teknik måste testas så att bränsleförbrukning och utsläpp minskar.
32% (45 röster)
Vet ej. Jag kan inte bedöma vilken teknik som är värd att statsa på.
20% (28 röster)
Antal röster: 140
Kommentera

Hur många vargar tål Sverige?

Inga.
26% (195 röster)
Färre än 100.
20% (146 röster)
100-500.
9% (65 röster)
Fler än 500.
16% (120 röster)
Hur många som helst – bara de håller sig i storstadsregionerna.
30% (222 röster)
Antal röster: 748
Kommentera

Vilken gran vill du ha i jul?

Rödgran
42% (221 röster)
Blågran
2% (9 röster)
Kungsgran
13% (69 röster)
Plastgran
7% (35 röster)
Carl-Jan Granqvist
10% (55 röster)
Annan gran
10% (55 röster)
Ingen gran
16% (84 röster)
Antal röster: 528
Kommentera

Självföryngring som andel av den totala arealen föryngrad skog i Sverige minskar. Tror du ändå på självföryngring?

JA. På rätt marker är metoden att föredra.
59% (179 röster)
NJA. Metoden funkar på rätt marktyper, men röjningen blir betungande.
13% (39 röster)
NEJ. Jag vill dra nytta av förädlade plantor och föredrar plantering.
28% (84 röster)
Antal röster: 302
Kommentera

Har du fått EU-stöden du sökt?

JA, jag har fått allt.
11% (28 röster)
NEJ, jag saknar 20 procent eller mindre.
27% (67 röster)
NEJ, jag saknar 21-50 procent.
37% (94 röster)
NEJ, jag saknar mer än hälften.
25% (62 röster)
Antal röster: 251
Kommentera

Kan du tänka dig att sprida slam från reningsverk på din åkermark?

JA, mot ekonomisk ersättning, absolut. Slam fungerar bra som gödselmedel.
43% (260 röster)
NEJ, slam är förorenat avfall som ska tas om hand på annat vis.
49% (291 röster)
Kanske.
8% (47 röster)
Antal röster: 598
Kommentera

Webbfrågan

Den fästingburna sjukdomen TBE sprider sig allt mer. Folk som rör sig i skog och mark är mer utsatta. Har du vaccinerat dig?

Kommentera

Sponsrade länkar