Vilken fråga bör LRF driva hårdast under 2017?

Äganderätten.
39% (257 röster)
Att få fler unga till gröna näringslivet.
6% (39 röster)
Mer svensk mat på faten.
28% (187 röster)
Att lyfta företagandet som en förutsättning för en levande landsbygd.
16% (105 röster)
Att lyfta skogsbruket som en resurs i ett hållbart samhälle.
11% (70 röster)
Antal röster: 658
Annons

Tidigare webbfrågor

Ska samhället få förbjuda skogsbruk på grund av sällsynta arter?

JA, utan ersättning.
8% (60 röster)
JA, med ersättning.
44% (332 röster)
NEJ, staten ska inte få hindra skogsbruk.
48% (367 röster)
Antal röster: 759
Kommentera

Är du rädd för att afrikansk svinpest ska komma till Sverige?

JA. Spridningstakten i östra Europa är snabb och oroande.
56% (61 röster)
NJA. Visst finns det en risk, men kommer smittan hit så kan vi hantera den.
28% (30 röster)
NEJ. Jag tror inte att smittan når Sverige.
17% (18 röster)
Antal röster: 109
Kommentera

Elhybridskördaren Logset 12H GTE Hybrid arbetar nu i skogarna utanför Sollefteå. Är elhybridtekniken här för att stanna?

Nej. Det fungerade inte på skotaren Elforest som försvann från marknaden.
9% (13 röster)
Ja. Logset har en annan teknik och jag tror att detta, i en eller annan form, är framtiden.
39% (54 röster)
Nja. Det är svårt att bedöma, men ny teknik måste testas så att bränsleförbrukning och utsläpp minskar.
32% (45 röster)
Vet ej. Jag kan inte bedöma vilken teknik som är värd att statsa på.
20% (28 röster)
Antal röster: 140
Kommentera

Hur många vargar tål Sverige?

Inga.
26% (195 röster)
Färre än 100.
20% (146 röster)
100-500.
9% (65 röster)
Fler än 500.
16% (120 röster)
Hur många som helst – bara de håller sig i storstadsregionerna.
30% (222 röster)
Antal röster: 748
Kommentera

Vilken gran vill du ha i jul?

Rödgran
42% (221 röster)
Blågran
2% (9 röster)
Kungsgran
13% (69 röster)
Plastgran
7% (35 röster)
Carl-Jan Granqvist
10% (55 röster)
Annan gran
10% (55 röster)
Ingen gran
16% (84 röster)
Antal röster: 528
Kommentera

Självföryngring som andel av den totala arealen föryngrad skog i Sverige minskar. Tror du ändå på självföryngring?

JA. På rätt marker är metoden att föredra.
59% (179 röster)
NJA. Metoden funkar på rätt marktyper, men röjningen blir betungande.
13% (39 röster)
NEJ. Jag vill dra nytta av förädlade plantor och föredrar plantering.
28% (84 röster)
Antal röster: 302
Kommentera

Har du fått EU-stöden du sökt?

JA, jag har fått allt.
11% (28 röster)
NEJ, jag saknar 20 procent eller mindre.
27% (67 röster)
NEJ, jag saknar 21-50 procent.
37% (94 röster)
NEJ, jag saknar mer än hälften.
25% (62 röster)
Antal röster: 251
Kommentera

Kan du tänka dig att sprida slam från reningsverk på din åkermark?

JA, mot ekonomisk ersättning, absolut. Slam fungerar bra som gödselmedel.
43% (260 röster)
NEJ, slam är förorenat avfall som ska tas om hand på annat vis.
49% (291 röster)
Kanske.
8% (47 röster)
Antal röster: 598
Kommentera

Tror du att Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet kommer att påverka världshandeln med jordbruksprodukter?

JA. USA kommer att bli mer protektionistiskt, vilket påverkar världshandeln.
35% (105 röster)
VET EJ. Trumps politik är omöjlig att förutsäga.
36% (107 röster)
NEJ. Trump får svårt genomföra sina idéer i praktiken så påverkan blir inte så stor.
28% (84 röster)
Antal röster: 296
Kommentera

Vilka ägg väljer du?

Ekologiska ägg.
23% (119 röster)
Ägg från frigående höns.
50% (255 röster)
Ägg från burhöns.
27% (136 röster)
Antal röster: 510
Kommentera

Webbfrågan

Regeringens mål är att ekologisk odling ska bedrivas på 30 procent av den odlade åkermarken 2030. Är det rätt målsättning?

Kommentera

Radisar - köp & sälj

Sponsrade länkar