Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Annons

Tidigare webbfrågor

Det råder vattenbrist på flera håll i landet. Kommer du klara vattenförsörjningen?

JA, inga problem. Jag gör som vanligt.
61% (161 röster)
JA, om jag snålar.
7% (18 röster)
NEJ, jag måste borra ny brunn.
4% (11 röster)
VET EJ, men jag håller tummarna och dansar regndansen.
28% (74 röster)
Antal röster: 264
Kommentera

Nu är det påsktider. Hur många kokta ägg tror du att du kommer att äta totalt mellan skärtorsdag och annandag påsk?

Ett till fem ägg.
41% (92 röster)
Sex till tio ägg.
30% (67 röster)
Elva till femton ägg.
12% (27 röster)
Så många som är fysiskt möjligt.
8% (17 röster)
Inget kokt, bara godisägg.
9% (19 röster)
Antal röster: 222
Kommentera

Tror du att den brasilianska köttskandalen påverkar köttätandet i Sverige?

Ja, köttkonsumtionen kommer att minska överlag
10% (28 röster)
Ja, man kommer att välja mer svenskt kött
57% (162 röster)
Nej, man fortsätter att köpa köttet man är van vid.
29% (82 röster)
Vet ej.
4% (10 röster)
Antal röster: 282
Kommentera

Den fästingburna sjukdomen TBE sprider sig allt mer. Folk som rör sig i skog och mark är mer utsatta. Har du vaccinerat dig?

Ja, det gjorde jag för länge sedan.
42% (85 röster)
Jag planerar att göra det inom kort.
14% (29 röster)
Nej, jag tycker inte att jag behöver göra det.
28% (57 röster)
Nej, jag vill inte vaccinera mig.
16% (32 röster)
Antal röster: 203
Kommentera

Är dagens maktfördelningen inom jakten och viltförvaltningen lämplig?

JA. Vi har en sund maktbalans mellan olika intressenter i dag.
12% (48 röster)
NJA. Det är rätt att flera olika intressenter får ha inflytande. Å andra sidan är dagens förvaltning otydlig och tandlös.
8% (33 röster)
NEJ. Markägarna måste få tydligare mandat att bestämma viltstammarnas storlek.
80% (325 röster)
Antal röster: 406
Kommentera

Regeringens mål är att ekologisk odling ska bedrivas på 30 procent av den odlade åkermarken 2030. Är det rätt målsättning?

JA. Det är dags att vi höjer ambitionen och ökar andelen ekologisk odling.
27% (144 röster)
NJA. Visst är det bra med ekologiskt, men målet är inte realistiskt.
9% (51 röster)
NEJ. Politikerna ska inte lägga sig i det här, marknaden får avgöra vad som ska odlas.
64% (347 röster)
Antal röster: 542
Kommentera

Ska samhället få förbjuda skogsbruk på grund av sällsynta arter?

JA, utan ersättning.
8% (60 röster)
JA, med ersättning.
44% (332 röster)
NEJ, staten ska inte få hindra skogsbruk.
48% (367 röster)
Antal röster: 759
Kommentera

Är du rädd för att afrikansk svinpest ska komma till Sverige?

JA. Spridningstakten i östra Europa är snabb och oroande.
56% (61 röster)
NJA. Visst finns det en risk, men kommer smittan hit så kan vi hantera den.
28% (30 röster)
NEJ. Jag tror inte att smittan når Sverige.
17% (18 röster)
Antal röster: 109
Kommentera

Elhybridskördaren Logset 12H GTE Hybrid arbetar nu i skogarna utanför Sollefteå. Är elhybridtekniken här för att stanna?

Nej. Det fungerade inte på skotaren Elforest som försvann från marknaden.
9% (13 röster)
Ja. Logset har en annan teknik och jag tror att detta, i en eller annan form, är framtiden.
39% (54 röster)
Nja. Det är svårt att bedöma, men ny teknik måste testas så att bränsleförbrukning och utsläpp minskar.
32% (45 röster)
Vet ej. Jag kan inte bedöma vilken teknik som är värd att statsa på.
20% (28 röster)
Antal röster: 140
Kommentera

Vilken fråga bör LRF driva hårdast under 2017?

Äganderätten.
39% (257 röster)
Att få fler unga till gröna näringslivet.
6% (39 röster)
Mer svensk mat på faten.
28% (187 röster)
Att lyfta företagandet som en förutsättning för en levande landsbygd.
16% (105 röster)
Att lyfta skogsbruket som en resurs i ett hållbart samhälle.
11% (70 röster)
Antal röster: 658
Kommentera

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar