Spekulationer om miljardböter direkt felaktiga

Debatt

"Jan-Erik Andersson beskriver i sin debattartikel 'Miljardböter sänker EU-stöden' direkt felaktiga räkneexempel. Dessutom har den IT-plattform han hänvisar till funnits på plats sedan flera år tillbaka". Det skriver nu Jordbruksverket i ett debattsvar. 

Annons

Miljardböter sänker nivån på EU-stöden

Debatt

”Det är respektlöst av Jordbruksverket att pantsätta stöden för att köpa sig själva fria från kostnader för sin egen inkompetens.” Det skriver Jan-Erik Andersson, Konsult EU-bonden, i ett debattinlägg.

Miljardböter sänker nivån på EU-stöden

Debatt

Rivning av dammar ger minskade vattenytor

Debatt

Utan dammvallar kommer vattenytorna att bli mycket mindre och möjlighet till rekreation på våra vattendrag att radikal försämras. Det skriver Lars Lundsten, Smålands Vattenkraftförening, i ett debattinlägg. 

Den stora förloraren är djurägaren

Ledare

Fallet med omhändertagandet av ett stort antal kaniner, som jag beskrev i en tidigare ledare, har utvecklats till en olustig historia. Det skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör, i en ledare. 

”SMHI saknar trovärdighet”

Debatt

Att påstå att väl slutna skogsbestånd skulle hindra regnet att nå marken är närmast att likna vid att tro på tomten. Det skriver Leopold Johansson i ett debattinlägg. 

Satsa på industridoktorander

Debatt

Det behövs mer kunskap och forskning inom områden som har direkt koppling till lantbrukets konkurrenskraft om vi vill att livsmedelsproduktionen ska öka. Regeringen bör därför göra en rejäl satsning på industridoktorander inom ramen för livsmedelsstrategin. Det skriver Jesper Broberg, Hushållningssällskapen, i ett debattinlägg. 

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Nya lagen måste definiera vad utmark är

Debatt

Varför har Skogsstyrelsen – och Naturskyddsföreningen – definierat de aktuella områdena som skogsmark över huvud taget? Det undrar Kelvin Ekeland i ett debattinlägg och efterfrågar definitioner för såväl produktiv skogsmark som för utmark. 

Älgskador är en fråga för regering och riksdag

Ledare

Älgen är både ett hot och en tillgång i Sveriges skogar. Men i dag är det hotet som dominerar. Det skriver Knut Persson i veckans ledare. 

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar