Den stora förloraren är djurägaren

Ledare

Fallet med omhändertagandet av ett stort antal kaniner, som jag beskrev i en tidigare ledare, har utvecklats till en olustig historia. Det skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör, i en ledare. 

Annons

Älgskador är en fråga för regering och riksdag

Ledare

Älgen är både ett hot och en tillgång i Sveriges skogar. Men i dag är det hotet som dominerar. Det skriver Knut Persson i veckans ledare. 

Dags att vända trenden om korna ska vara kvar

Ledare

Idisslarna spelar stor roll för den biologiska mångfalden och landskapet, men ska vi ha några kor kvar framöver är det hög tid att agera. Det skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör, i veckans ledare.

”Viktig djurdom ger hopp om rättssäkerheten”

Ledare

Som djurägare bör man inte godkänna ett strafföreläggande. Ta juridisk hjälp och låt myndigheterna driva saken i domstol, då finns möjlighet att rentvå sig. Det skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör i veckans ledare.

Dags att visa vägen - hellre bäst än störst

Ledare

Volymtänkandet visade sig vara som att jaga sin egen skugga. Då hjälper det inte att springa snabbare. Det skriver Pär Fornling i veckans ledare.

”Mest miljövänligt i längden att bruka skogen”

Ledare

Ur klimatets synpunkt är det bäst att se till att skogen växer maximalt och använda produktionen. Det skriver Knut Persson i sin senaste ledare.

Skrämmande låg självförsörjning

Ledare

Att varannan tugga är importerad är ett budskap som ofta framförts de senaste åren, men i kretsar utanför lantbruket diskuteras den svenska försörjningsberedskapen mycket lite. Det skriver Kerstin Davidson, Land Lantbruks politiska redaktör, i veckans ledare.

Miljö i skogen innebär mer än bara mångfald

Ledare

Samerna har över 200 ord för snö. Vi tycks bara ha två små ord för att beskriva miljö i skogen. Biologisk mångfald. Det skriver Pär Fornling i en ledare.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Klimatskatt på mat en dålig idé

Ledare

Det går inte att beskatta enbart importkött och med skatt på allt idisslarkött skulle skatten slå hårdast mot dyrare svenskt kött. Av kostnadsskäl skulle då fler välja importkött, kanske från djur som slutgöds i gigantiska feedlots på andra sidan jordklotet. Det skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör i veckans ledare.

Enskilt ägande är bäst för skogen

Ledare

Under senare år har vi fått vänja oss vid märkliga uttalande från personer som borde veta vad skogsbruk handlar om. Att kalla ägande för gratis arrende går inte att ta på allvar. Det skriver Knut Persson, ledarskribent.

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar