Tusentals klagomål på oseriösa försäljarna

Oseriösa telefonförsäljare siktar in sig på äldre företagare och tusentals luras varje år. Trots det dröjer den utlovade skärpningen mot telefonförsäljning.

Annons

Även företagare kan ha ångerrätt

  • Även om du är registrerad företagare kan du enligt utslag i Allmänna reklamationsnämnden, bland andra 2012–01334, betraktas som privatkonsument med 14 dagars lagstadgad ångerrätt. Fristen börjar inte löpa förrän kunden har informerats om sin ångerrätt.
  • Du är att betrakta som privatkonsument om du kontaktas i egenskap av fysisk person på en privatregistrerad telefon och använder telefonen "huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet", alltså privata samtal. 

Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning tillsattes 2013 och lämnade sitt slutbetänkande i juni 2015. Trots att det gått snart två år ligger frågan fortfarande på Finansdepartementet för beredning.

Huvudförslaget i utredningen är krav på skriftlighet för att bekräfta att ett avtal har ingåtts i samband med telefonförsäljning. Det kan ske genom vanligt brev, e-post eller sms men något egenhändigt undertecknande ska inte krävas. Utredningen föreslår också att småföretagare ska kunna registrera telefonnummer i ett spärregister för att slippa telefonsäljare.

Ställer sig bakom förslaget

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har flera gånger sagt att han ställer sig bakom förslagen. Det finns även en majoritet bland riksdagens partier som vill se tuffare regler på området.

Enligt utredningen ger det etablerade spärregistret Nix inte ett tillräckligt skydd mot oönskad marknadsföring. Nix kan sedan ett par år användas även av personer med passiv näringsverksamhet. Från början var tjänsten endast avsedd för privatpersoner.

Respekterar inte Nix-registret

Ett problem i sammanhanget är att de oseriösa telefonförsäljarna inte respekterar Nix-registreringen, dels för att det begränsar antalet kunder och dels för att det är förknippat med en viss kostnad att köra sitt eget kontaktunderlag mot spärregistret.

När SVTs konsumentprogram Plus tidigare granskade telefonförsäljningen kom det fram att Allmänna reklamationsnämnden, under de dryga 1,5 åren sedan utredningen presenterades, hade fått mer än 2 500 anmälningar om telefonförsäljning och totalt cirka 10 000 klagomål.

– Överlag ska man vara skeptisk och inte ingå några avtal över huvud taget via telefon, sa Per Bolund i programmet.

Läs mer i Land Lantbruk nummer 18.

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera
Annons

Sponsrade länkar