Foto: Ann Lindén

Storskalig produktion lyfter rysk gris

Efter att importstoppet på griskött från EU infördes 2013 har den ryska produktionen ökat i snabb takt tack vare nya, storskaliga anläggningar.

Annons

Det gångna året beräknas Rysslands grisproduktion ha ökat med 9,3 procent jämfört med 2015 till totalt 3,4 miljoner ton slaktvikt, uppger ryska grisproducenternas organisation NSS för nyhetsbrevet Pig Progress.

Minskat importbehov

Sedan 2013, när importstoppet för griskött från EU infördes, har den inhemska produktionen ökat med cirka 1 miljon ton. Därmed har importbehovet minskat från 40 procent till 10 procent.

Den ryska staten satsar stort på att landet till 2020 ska bli självförsörjande på jordbruksprodukter och beträffande fläsk verkar man ha goda chanser att lyckas. Utländska bedömare tror till och med att Ryssland om några år kommer att exportera griskött, framför allt till Kina.

Industriella uppfödningen ökar

Produktionsökningen baseras på att den industriella uppfödningen växer. Det ledande företaget Miratorg hade 2015 på fyra år mer än fördubblat sin produktion från 145 000 ton till 385 000 ton räknat på levandevikt.

2005 stod små gårdsbesättningar för ungefär 70 procent av den ryska produktionen men den andelen har inom loppet av tio år minskat till att nu stå för cirka 20 procent. Minskningen förväntas också fortsätta.

Minskad spridning av svinpest

Förutom att den industriella produktionen ger en högre livsmedelssäkerhet väntas den också bidra till att minska spridningen av den afrikanska svinpesten.

Den ryska grisproduktionen skulle ha ökat ännu mer om det inte hade varit för de senaste årens låga oljepris vilket har försvagat rubeln. Det har i sin tur fördyrat importen av soja och utrustning, skriver Pig Progress.

Efterfrågan stiger

Nu när den ryska ekonomin visar tecken på återhämtning spås mer investeringar i grisbranschen och att 200 000–300 000 suggor ska tillkomma fram till 2018.

Den ryska fläskkonsumtionen var under fjolåret uppe i 32 kilo per capita vilket är nästan tre gånger så mycket som vid millennieskiftet. Efterfrågan har stigit i takt med att priset till konsument har sjunkit.

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Det råder vattenbrist på flera håll i landet. Kommer du klara vattenförsörjningen?

Kommentera
Annons

Sponsrade länkar