Foto: Ann Lindén

Avvänjningstiden kan kortas med fyra dagar

Jordbruksverket räknar med att förslaget om nya djurskyddsregler kan korta den genomsnittliga avvänjningstiden för smågrisar från dagens 32 dagar till 28 dagar.

Annons

Förslaget bygger på den pilotstudie som Svenska Pig genomförde och har nu också stöd i form av regeringens livsmedelsstrategi med stärkt konkurrenskraft för lantbruket som ett av målen.

De nya reglerna för avvänjning av smågrisar som föreslås innebär att 10 procent av smågrisarna får börja avvänjas innan 26 dygn. I dag får ingen enskild smågris börja avvänjas förrän vid 28 dygn. Förslaget ligger ändå långt från EUs miniminivå på 21 dygn.

– Enligt pilotstudien genererar dessa regler en genomsnittlig avvänjningstid i en smågrisomgång på knappt 28 dygn. I dag ligger den på cirka 32 dygn, säger Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket.

En extra smågris per år

Genom att perioden mellan betäckningar kan kortas beräknas regeländringen ge ungefär en extra smågris per sugga och år vilket är en kostnadsintäkt på cirka 350 kronor. Å andra sidan fördubblas uppfödarens kostnader till följd av utökade djurhälsokontroller.

– Med tanke på de krav som ställs blir det initialt inte så många som kommer att kunna använda de nya reglerna. På sikt är branschens bedömning att 25 procent av uppfödarna ska utnyttja den vilket motsvarar 30–40 procent av produktionen, säger Gunnar Palmqvist.

Från uppfödarhåll motiveras kortare avvänjningstid också med att suggan inte belastas lika hårt men det är inget huvudskäl utifrån de data som Jordbruksverket har arbetat med.

Fler slaktgrisar per avdelning

Myndigheten föreslår även att det maximala antalet slaktgrisar per stallavdelning ska utökas från dagens 400 till 600. De kan rekryteras från upp till tre olika besättningar. Förslaget motiveras med att det högre grisantalet bättre motsvarar produktiviteten i en modern uppfödning.

Däremot finns inget förslag om att under några dygn tillåta skyddsgrindar i samband med grisning för att minska smågrisdödligheten.

Möjligheten att utnyttja de nya reglerna bygger på anslutning till frivillig djurhälsovård vilket i dagsläget omfattar ungefär 90 procent av de svenska grisföretagen. Det finns även ett antal managementkrav som måste uppfyllas, däribland en tomtid på minst fem dygn mellan omgångarna.

Ute på remiss

Förslaget är nu ute på remissrunda fram till den 22 maj. Det behöver sedan med största sannolikhet godkännas av EU-kommissionen vilket gör att det kan träda i kraft tidigast i slutet av november 2017.

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Det råder vattenbrist på flera håll i landet. Kommer du klara vattenförsörjningen?

Kommentera
Annons

Sponsrade länkar