"Viltutfodring som skadar har inget berättigande"

Frågan om utfodring av vilt handlar om att alla markägare och brukare ska ha möjlighet att bedriva ett bärkraftigt jord- eller skogsbruk på de villkor och efter de förutsättningar som deras mark ger. Inte på de villkor och de förutsättningar som någon annan markägare eller brukare ger. Det skriver Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

Annons

Lokalt leder överdriven viltutfodring till svåra skador på jord- och skogsbruk. Det är därför som LRF engagerat sig i frågan. Till skillnad från växtodling och skogsbruk påverkar så kallat viltbruk grannarna. Eftersom vilt rör sig fritt över gränserna och att ingen i strikt juridisk mening kan göras ansvarig för skador som orsakas av vilt.

Enligt LRFs uppfattning har alla markägare ansvar för att viltförvaltningen, som en del av äganderätt och förfoganderätt, inte påverkar grannmarkernas jord- och skogsbruk negativt. När blev det nödvändigt att utfodra vilt i Sverige? Behöver vildsvin, dov- och kronhjort utfodras för att finnas i livskraftiga stammar? Svaret är givetvis nej! Den alltmer utbredda missuppfattningen att vilt måste utfodras är ett förhållandevis nytt påfund som andra intressen nu försöker få politiker och opinionsbildare att tro är en traditionsbunden och nödvändig normalitet. Inget kan vara mer felaktigt!

Det ambitiösa arbetet för frivilliga begränsningar av viltutfodring gav inte effekt. Problemet är att viltutfodring fungerar - i den meningen att man koncentrerar vilt i det område man vill ha det. Och det ökar överlevnad och reproduktion hos viltet. De som utfodrar vilt för 340 miljoner kr per år (SLU, 2014) gör det inte av djurskyddsskäl. Det handlar om att få mer vilt och skottillfällen per ytenhet. Och det fungerar.

Kritikerna menar att lagförslaget skulle inskränka äganderätten. Enligt LRF:s mening bygger den uppfattningen på en ensidig och inkonsekvent tolkning av äganderätten. LRF anser att äganderätten är ett viktigt fundament i samhället. Den ska inte inskränkas annat än om det finns mycket starka skäl. Men rätten att förfoga över och bruka sin mark får inte innebära att någon annans ägande- och förfoganderätt påverkas eller inskränks.

Enligt LRFs uppfattning är det absolut nödvändigt att riksdagen tar beslut som ger möjlighet till en effektiv reglering av viltutfodring - där det behövs. Det är avarterna som är problemet, inte traditionell hjälp till småvilt under hårda vintrar.

Helena Jonsson

Förbundsordförande LRF

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Det råder vattenbrist på flera håll i landet. Kommer du klara vattenförsörjningen?

Kommentera

Sponsrade länkar