Foto: Johan Eklund

"Självbestämmandet över skogen hotat"

De svenska representanterna är tysta och passiva och driver inte frågan om att värna det svenska självbestämmandet över skogsavverkningarna, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) i ett debattinlägg.

Annons

Läs också

Såväl vi som delar av skogsnäringen får nu samma oroväckande signaler från Bryssel; de svenska representanterna är passiva och tysta och driver inte frågan om att värna det svenska självbestämmandet över skogsavverkningarna. Signalerna är mycket bekymmersamma och tiden är knapp. Redan den 27:e mars ska rådsarbetsgrupperna enas om hur förslaget i aktuella delar ska se ut. Problemet är bara att regeringen inte har bestämt sig för vilken fot den ska stå på. 

Jag begärde därför i förra veckan att klimatminister Lövin nu på tisdag kommer till miljö- och jordbruksutskottet för att redovisa på vilket sätt regeringen har arbetat med att föra fram den svenska ståndpunkten när frågorna har behandlats i rådsarbetsgrupperna.

Bakgrunden är att vi känner stor oro över att förslaget skulle innebära att kommissionen sätter ett ”tak” som, direkt eller indirekt, innebär en begränsning av möjligheten att kunna avverka skog. Eftersom vi vet att Miljöpartiet gärna vill se ännu fler begränsningar för skogsavverkningar än i dag, har vi sett det som mycket angeläget att riksdagens mandat är tydligt.

Redan vid EU-nämnden den 14 oktober 2016 fick regeringen därför tydliga instruktioner att motverka de delar av EU-kommissionens förslag för nya regler gällande LULUCF (land use, land use change and forestry) som skulle komma att minska det svenska självbestämmandet över skogen.

Moderaterna fick stöd för följande avvikande mening: ”Sverige kan inte acceptera en förordning där nationellt självbestämmande över skogsfrågor på något sätt äventyras. Att EU-kommissionen genom referensvärden i delegerade akter bestämmer hur mycket skog som får avverkas i Sverige kan vi inte ställa oss bakom. Det ska vara medlemsstaterna som bestämmer över hur skogen inom medlemsstatens territorium förvaltas.”

Vidare har riksdagen riktat ett tillkännagivande till regeringen som säger att regeringen även fortsättningsvis ska värna den nationella beslutanderätten över skogsfrågor i samband med arbetet med EU:s skogsstrategi.

VI förväntar oss nu att regeringen tydligt och detaljerat redovisar på vilket sätt den av EU-nämnden fastställda ståndpunkten har drivits under arbetet. Alldeles oavsett hur det arbetet har skett hittills måste regeringen ta vara på den korta tid som är kvar. Värnandet av det svenska självbestämmandet över skogen är alldeles för viktigt för att schabblas bort.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet

LÄS MER: Sverige på åhörarplats när EU pratar avverkningstak

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar