Foto: Torbjörn Esping

Rivning av dammar ger minskade vattenytor

Utan dammvallar kommer vattenytorna att bli mycket mindre och möjlighet till rekreation på våra vattendrag att radikal försämras. Det skriver Lars Lundsten, Smålands Vattenkraftförening, i ett debattinlägg. 

Annons

Läs också

Replik på ”De 1000 minsta kraftverken kan avvecklas”. 

Grundvattennivån påverkas inte av kraftverksdammarna, skriver Älvräddarnas ordförande Christer Borg och baserar sitt påstående på att dammarna inte får magasinera vatten. För att förstå hur felaktigt påståendet är måste vi förklara var de tusen minsta vattenkraftverken finns.

Typiskt för dessa är låg fallhöjd och små flöden. De flesta, inte alla, finns i landskap med små höjdskillnader, ofta i genomsnitt mindre än 1 procents lutning. För att skapa fallhöjd var det nödvändigt att bygga dammvallar och det gjordes för länge sedan med enkla redskap. På detta sätt skapades sjösystem uppströms dammvallen med ungefär den storlek som översvämmades vid extrema nederbördsmängder.

Det är alltså rätt, som Borg skriver, dammarna behövs för att höja vattenytan. Samtidigt ökar vattenytans storlek, ibland flera kilometer uppströms dammen. Här finns lätt 10 miljoner kubikmeter vatten bara under den synliga ytan. Grundvattnet är påverkat på ännu större yta. Dessa vattenmagasin regleras noggrant av vattendomar och är inget som kraftverken kan utnyttja. Men de är en nödvändig reserv för samhället och naturmiljön.

Forsar och strömsträckor var mycket sällsynta i dessa vattendrag, förutsättningar för strömsträckor har skapats just av dammvallarna. Om Borg lyckas med sin mission att riva ut alla dammvallar kommer resultatet att bli en katastrofal minskning av vattenyta och vattenvolym för de djur och växter som nu trivs i och runt vattendragens sjöar. De torrlagda och ibland översvämmade sjöbottnarna kommer att förbuskas av al, sälg och någon björk. Efter några år kommer buskaget att vara så högt att det är omöjligt att ta sig fram till eller ens se den kvarlämnade vattenspegeln.

Småskalig vattenkraft producera små energimängder, men där den används och när den behövs. Det är sant att lönsamheten är dålig, men det är svarta siffror på sista raden, trots orimligt hög fastighetsskatt. (Typiskt 9 öre/kWh.) Det klarar inte det luftdrivna alternativet.

När det gäller fiske och rekreationsresurser så har vi nu mycket mer nu än vad Borgs alternativ kommer att ge. Utan dammvallar kommer vattenytorna att bli mycket mindre och möjlighet till rekreation på våra vattendrag att radikal försämras. Kanske kan turister på korta forssträckor fånga utplanterad öring, men våra vanliga insjöfiskar kommer att få sitt livsutrymme radikalt förminskat.   

Lars Lundsten

Styrelseledamot, Smålands Vattenkraftförening

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar