Foto: Marie Henningsson

Oansvarigt att inte beakta skaderiskerna

Att inte ta hänsyn till skaderisken vid långa omloppstider på god granmark är oansvarigt. Det skriver Magnus Berg, medlemschef Södra, i ett debattsvar.

Annons

Läs också

Några korta kommentarer till de frågor Jan Falck tar upp i sin debattartikel i Skogsland. Vi börjar med det självklara: Södra ska naturligtvis ge medlemmarna individuellt anpassad rådgivning kring skogsskötsel – men beslutet om olika åtgärder ligger alltid hos skogsägaren.

Falck är kritisk till att Södra för ett antal år sedan, baserat på bland annat erfarenheterna från stormarna Gudrun och Per, sänkte de rekommenderade slutavverkningsåldrarna. Bakgrunden är att tidigare rekommendationer helt enkelt inte tog tillräcklig hänsyn till olika risker som storm, rotröta och insektsangrepp. Det är ett stort kapital som exponeras för risk om man överhåller skog. Tvärt emot Falck tycker jag att det är självklart att vi måste vara beredda att ompröva olika rekommendationer baserat på nya förutsättningar och kunskaper. Notabelt är att mer än hälften av Skogsfakultetens försöksytor med gran (de så kallade GG-försöken) i Götaland skadades så svårt av stormarna Gudrun och Per att de fick avvecklas. Att inte ta hänsyn till skaderisken vid långa omloppstider på god granmark är således oansvarigt.

När det gäller skogsägarens ekonomi kan man öka avkastningen på skogsgården genom att byta ut gammal skog, med hög risk och låg förräntning, mot en ny skogsgeneration med nytt och bättre plantmaterial. Värt att notera är att våra rekommendationer för slutavverkningstidpunkt ligger 10-20 år över skogsvårdslagstiftningens lägsta slutavverkningsåldrar. Den dramatiska bild av omställning som Falck målar upp känns därför överdriven.

Falck är orolig för att virkesmarknaden ska försämras genom att industrin inte kan ta emot det virke som kommer ut från skogen vid en övergång till lägre slutavverkningsålder. Jag ser inte den faran. Götaland är ett införselområde för timmer och även för fiber. Tillsammans har våra medlemmar också tagit ansvar för att skapa avsättning för sitt virke genom stora investeringar i både sågverk och massabruk.

Magnus Berg

Medlemschef Södra

LÄS MER: "Ett riktigt dåligt råd från Södra"

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar