Foto: Coldiretti

Målsättningen måste vara att allt jordbruk blir mer hållbart

Det bidde en tumme. Så kan man beskriva slutresultatet av regeringens arbete med en svensk livsmedelsstrategi när regeringens konkreta handlingsplan presenterades. Det skriver Kristina Yngwe (C) i ett debattinlägg.

Annons

Det var säkert en del som blev positivt överraskade av livsmedelsstrategins innehåll som med sin grund i konkurrenskraftsutredningen visar på en bra inriktning inom flera områden. Men problemet med en strategi är att den kan börja bli verklighet först när den konkretiseras i konkreta åtgärder. Och där visar handlingsplanen tyvärr att det är lättare för regeringen att säga än att göra.

Det enda området där regeringen uttrycker konkreta och ambitiösa målsättningar och åtgärder är ekologisk produktion och konsumtion. År 2030 vill regeringen att 30 procent av arealen och 60 procent i offentlig upphandling ska vara ekologiskt producerat. Att som regeringen låsa upp sig på en viss produktionsform när vi inte vet hur efterfrågan eller utbudet kommer se ut eller om ekologiskt ens finns kvar som produktionsform år 2030 är mycket olyckligt. Ekologiskt är en växande konsumentmarknad, och för varje importerad ekologisk produkt som skulle kunna ha varit svenskproducerad så har svensk livsmedelsproduktion gått miste om en affär.

Men i stället för att sätta upp mål om ekologisk konsumtion och produktion och öka subventionerna till ekologisk produktion bör regeringen även här fokusera på att stärka konkurrenskraften. Det handlar exempelvis om att minska de höga kostnaderna för företagande, insatsvaror etcetera som gör att svensk eko-produktion inte står sig mot konkurrentländerna. Eftersom alla gårdar har sina miljö- och klimatmässiga utmaningar att hantera, oavsett produktionsform, ser jag inte heller att den optimala miljömässiga insatsen är att sätta upp mål eller öka subventionerna för en viss produktionsform. Målsättningen måste vara att allt jordbruk ska bli mer hållbart. Detta kan göras genom att rikta miljöersättningarna mot specifika åtgärder snarare än specifik produktionsform. En gård kanske gör insatser för minskad bekämpningsmedelsanvändning, en annan för minskat kväveläckage.

När Centerpartiet nu inom kort presenterar vårt alternativ till livsmedelsstrategi kommer vi lägga ett batteri med konkreta åtgärder för att nå de målformuleringar vi kommit överens med regeringen om - ökad livsmedelsproduktion av all den svenska hållbara maten, stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan och minskad sårbarhet i livsmedelsförsörjningen. För först när ord omvandlas till handling kan vi börja vända trenden och på riktigt ta tillvara på hela den svenska livsmedelskedjans fulla potential!

Kristina Yngwe (C)

Vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar