LRF vilseleder våra skolungdomar

För oss som jobbar för att främja ett livskraftigt och hållbart jordbruk i Sverige är det skrämmande att LRF går ut med ett, i många stycken, ovetenskapligt undervisningsmaterial till skolelever. Det skriver Ulla Forsling i ett debattinlägg.

Annons

På nätet finns gratis undervisningsmaterial: Gratis i skolan. Där presenterar LRF Bonden i skolan, avsett för högstadie- och gymnasieelever. I den ingår 16 olika undervisningsavsnitt. Eleverna ska göra olika arbetsuppgifter med utgångspunkt från en LRF-film. Exempelvis jämföra ekologisk odling med konventionell odling. En annan uppgift är att ge politikerna råd om de ska stödja ekologisk eller konventionell odling.

För oss som jobbar för att främja ett livskraftigt och hållbart jordbruk i Sverige är det skrämmande att LRF går ut med ett, i många stycken, ovetenskapligt undervisningsmaterial som svärtar ner jordbruk som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt hyllas jordbruk som grundas på olika åsikter.

I stället borde LRF på ett lättbegripligt sätt visa hur olika miljö- och klimatfaktorer inverkar på vilken produktion som bedrivs i olika delar av landet. LRF ska också få eleverna att förstå att bonden måste kunna anpassa sin produktion till naturliga och ekonomiska förutsättningar som finns på den enskilda gården och att det kräver stora kunskaper i alla naturvetenskapliga discipliner. Det är det som skiljer jord- och trädgårdsbruk från andra företag.

LRF ska inte pådyvla eleverna olika filosofiska och fundamentalistiska åsikter som inte kan verifieras naturvetenskapligt. Det är lurendrejeri att påstå att det finns ett ekologiskt och konventionellt jordbruk! I verkligheten finns det alltså inte två typer av jordbruk! Det finns lika många typer av jordbruk som det finns bönder, beroende på olika naturliga, ekonomiska och personliga förutsättningar.

Allt är ekologiskt; de som inte inser detta är totalt okunniga i ekologi eller politiska eller ideologiska fundamentalister. Eleverna (och lärarna) har inte de grundkunskaper (praktiska och teoretiska) som krävs för att kunna värdera och dra slutsatser om vad som ger hållbarhet och hälsosamma livsmedel och en bra djurvälfärd. Därför ska ett undervisningsmaterial ge eleverna grundläggande kunskaper om hur olika naturliga förutsättningar påverkar livsmedelsproduktionen. Ovan nämnda LRF-film och nuvarande politik riskerar både vår och djurens hälsa och en bra miljö.

Det finns olika ideologier som misstror naturvetenskapen. I Sverige är den biodynamiska (antroposofiska) grundad av Rudolf Steiner vanligast. Andra tyskar (Rusch och Muller) har grundat den så kallade organisk-biologiska odlingen. Av marknadsföringsskäl har de sedan 1985 kallat sig ekologiska. Det är viktigt att påpeka för eleverna att ekocertifieringen inte grundar i sig på produktkvalitet eller miljönytta. Krav är ett varumärke, precis som Fiat eller Volvo. Ekologiska lantbrukare är en ekonomisk förening som har som mål att tjäna så mycket pengar som möjligt. Undervisningen och medier ska vara objektiv och grundad på fakta, men det verkar ha fallit i glömska. Även i Bonden i skolan för lägre grundskolestadier finns avsnitt som är helt vilseledande och ger eleverna en felaktig uppfattning om svensk livsmedelproduktion.

Ulla Forsling

Miljö-och odlingsagronom och LRF-medlem

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar