Foto: ISTOCK

Det handlar om att rädda planeten – inte skydda skogen

REPLIK. I gamla skogar är kolbindningen noll och det som eventuellt binds släpps ut igen till lufthavet, skriver Mårten Bendz i ett debattinlägg.

Annons

Läs också

Elin Götmark reder ut begreppen kolsänka, kollager och kolkälla på ett bra sätt när hon kommenterade mitt debattinlägg i Skogsland nr 47. Men de slutsatser hon drar är inte korrekta.

Så här fungerar det:

1. En skogsmark i hyggesfas binder ingen koldioxid (CO2). Då finns för lite löv och barr för att vedbildning skall ske. Istället sker viss nedbrytning av kol i mark och hyggesrester med utsläpp av CO2.

2. När plantskogen blir ungskog, med mycket löv och barr efter 10-15 år, sätter CO2-bindningen fart. Då, och under de följande 80-100 åren binds CO2 i veden och lagras där.

3. När avverkningsmogen skog skördas flyttas det bundna kolet till byggnader (som plank och bräder med mera) och till exempelvis trycksaker. Här kan kolet ligga bundet länge, det finns ju trähus från 1700-talet.

4. Delar av skördad skog kan bli biobränsle, som i moderna värmeverk förbränns utan stora utsläpp och också ersätter skadliga fossila bränslen.

Skogarnas förmåga att binda kolet ökar med kraftig tillväxt i skogen, många kubikmeter binder många CO2-molekyler. Om virket tas tillvara magasineras kolet inom många användningsområden. Att lämna de utvuxna träden utan användning är inte effektivt.

I gamla skogar är kolbindningen noll eller nära noll och det som eventuellt binds släpps ut igen till lufthavet, särskilt när träd dör och förmultnar.

Alltså: skogarnas möjligheter att motverka den globala uppvärmningen är stark tillväxt och att virket tas tillvara. Därför är reservaten och många så kallade miljörestriktioner i detta sammanhang skadliga. Därför måste vi kanske offra vissa reservat för att få fart på CO2-bindningen och intensifiera skötseln i brukade skogar.

Människan förbrukar redan flera gånger mera än vad planeten kan producera. Nu gäller det att använda världens produktiva resurser klokt och uthålligt, och då är de svenska skogarna ett bra exempel på förnybarhet och uthållighet, samtidigt som de hjälper till att motverka den globala uppvärmningen.

Nu handlar det inte om att rädda skogen utan att rädda planeten.

Mårten Bendz,
Professor emeritus

LÄS MER:

Ta vara på skogens förmåga att binda kol

Släpp inte ut skogens kollager i luften

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Utomhusarbete innebär extra utsatthet för solens strålning som kan leda till hudcancer. Skyddar du dig mot solen?

Kommentera

Sponsrade länkar