Foto: IBL

Därför fällde vi förslaget om viltutfodring

Lagförslaget, om förbud av viltutfodring, som landade på riksdagens bord var inte bra nog. Det skriver företrädare för Alliansen.

Annons

Nyligen beslutade riksdagen att skicka tillbaka regeringens förslag till reglering av viltutfodring för omarbetning. Anledningen är enkel. Det lagförslag som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lade på riksdagens bord var inte tillräckligt bra.

Detta är ingen ny fråga. Under Alliansregeringen tog dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandsson initiativ till en översyn av jaktlagstiftningen. Där var viltutfodringsfrågan en viktig del.

Anledningen var att vi såg att det fanns problem med felaktig utfodring som måste stävjas. När regeringens förslag lades på riksdagens bord i somras insåg Allianspartierna snabbt att de otydliga ramar som förslaget gav lätt kunde skapa problem.

Både lantbrukare och landsbygdsbor har på flera områden själva upplevt hur lagstiftning kan slå fel när lagstiftarna inte är tydliga med vilka ramar som gäller. Den orimliga och felaktiga utfodring som sker på olika platser i landet ska inte få fortsätta.

Men att som i regeringens fall ge ett carte blanche till ansvarig myndighet att skriva föreskrifter och förlita sig på en klok tjänstemans tolkning av lagstiftningen anser vi är orimligt.

Vi vill inte se ett generellt förbud, men däremot möjlighet att förbjuda utfodring inom ett visst område och under en tidsbestämd period.

I de områden där felaktig utfodring av klövvilt ger upphov till allvarlig skada ska utfodringsförbud också vara ett verktyg att använda när andra åtgärder inte fungerar.

Detta är en fråga där det under lång tid funnits låsningar. Det var därför väldigt välkommet att LRF, Jordägareförbundet och Jägareförbundet när det väl stod klart att regeringens förslag om generellt utfordringsförbud skulle falla, istället för att gräva nya skyttegravar försökte hitta en gemensam kompromiss för hur ett utfodringsförbud ska kunna se ut.

Denna har presenterats för riksdag och regering, och tillsammans med det tillkännagivande som riksdagen riktat mot regeringen så finns det nu en god grund för att med en snabb hantering inom regeringskansliet få en lagstiftning på plats under 2017.

Frågan kräver alltså fortsatt konstruktivitet för att lösas, och det är därför med oro som vi ser hur landsbygdsministern och hans parti piskar upp stämningen. Vi vädjar därför till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht – använd inte denna fråga som partipolitiskt slagträ.

Återkommer regeringen med ett förslag i den riktning som riksdagens tillkännagivande och i linje med den kompromiss som LRF, Jordägareförbundet och Jägareförbundet presenterat så lovar vi Allianspartier att stödja förslaget.

Kristina Yngwe (C)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Lars Tysklind (L)

Lars-Axel Nordell (KD)

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.

Regler för kommentarer på webben

På Lantbruk.com erbjuder vi Dig ett forum att uttrycka dina åsikter, där du enkelt gör ditt inlägg tillgängligt för andra debattörer i samma ögonblick som du publicerar det. Det vi förväntar oss av Dig är:

• Att du respekterar andra som kommenterar artiklarna samt personer vi skriver om genom att du avhåller dig från personangrepp, kränkande eller nedlåtande kommentarer, svordomar eller obscena ord, skvaller samt hot.

• Att du håller dig till ämnet

• Att du skriver på svenska, alternativt danska eller norska

• Att du INTE länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll

• Att du INTE uppmanar till brott eller annat som bryter mot svensk lag

• Att du i inlägget INTE gör obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

• Att du helst inte skriver mer än runt 500 tecken.

Inlägg som bryter mot en eller flera av ovanstående förhållningsregler kan vi komma att ta bort.

OBS: Dina inlägg förbehåller vi oss rätten att använda i tidningen Land Lantbruk.
Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta redaktionen om kommentarer som Du anser är tvivelaktiga genom att ringa Lantbruk på 08-588 365 20.

Övervakning:
Webbkommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot denna lag.
Lantbruk.com följer samma pressetiska hållning som den tryckta tidningen. Det innebär att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.
Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna kan stängas av.
 

Annons

Webbfrågan

Det råder vattenbrist på flera håll i landet. Kommer du klara vattenförsörjningen?

Kommentera

Sponsrade länkar