Samarbeta bättre, LRF och jägareförbundet!

Debatt

Som aktiv i både LRF och Svenska jägareförbundet blir jag alltmer störd av att företrädare för de båda förbunden inte kan samarbeta bättre. Ofta skäms jag över nivån på debatten och på de ständiga nålsticken. Det skriver Sören Larsson i ett debattinlägg.

Annons

Jordbruksverket hotar våra naturbetesmarker

Debatt

Vissa lantbrukare har fortfarande inte fått slutbetalningen för 2015. Det är närmast en skandal! Det skriver Torbjörn Eriksson, ordförande för föreningen Naturbeteskött i Sverige, i ett debattinlägg.

SLU-professor: ”Se över djurtillsynen”

Debatt

Tillsynen av djurskydd är för viktig för att lämnas åt godtycket, både för djuren och djurägaren, och det kan vara dags att gå igenom hur tillsynen egentligen går till, skriver SLU-professorn Ulf Magnusson i ett debattsvar.

Sveriges makt över skogen hotad

Debatt

"Självbestämmandet över skogen hotat"

Debatt

De svenska representanterna är tysta och passiva och driver inte frågan om att värna det svenska självbestämmandet över skogsavverkningarna, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) i ett debattinlägg.

"Nej, det var inte bättre förr"

Debatt

Det vore av stort intresse att utreda hur mycket landsbygden förlorar i intäkter på grund av ett alltför tamt förhållningssätt till skogsindustrin. Det skriver Bo Dockered i en debattreplik.

Djurskyddet på länsstyrelsen bedömer inte – de dömer

Debatt

Professionalismen hos både länsveterinärer och djurskyddshandläggare kan ifrågasättas eftersom ingen seriös instans granskar deras arbete. Det skriver Michael Kierkegaard i ett debattsvar.

Oansvarigt att inte beakta skaderiskerna

Debatt

Att inte ta hänsyn till skaderisken vid långa omloppstider på god granmark är oansvarigt. Det skriver Magnus Berg, medlemschef Södra, i ett debattsvar.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Skogsgårdens lönsamhet viktigast

Debatt

Om vi tolkar Dockered rätt så var det fel av oss att driva Bombmurklemålet. I stället skulle vi suttit på vår kammare och rannsakat oss själva för tillkortakommanden i kontakter med regeringskansliet, skriver skogsägarföreningarna i ett debattsvar till Bo Dockered.

Mer ekologisk produktion på nedlagd jordbruksmark

Debatt

Den nedlagda jordbruksmarken finns främst i skogsbygder och är knappast lämplig för spannmålsodling. Däremot kan den ha goda naturliga förutsättningar för ekologisk betesbaserad produktion av nöt- och lammkött. Det skriver medarbetare i SLU-projektet "Produktion av ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster i betes-skogsmosaik", i ett debattinlägg.

Webbfrågan

Den fästingburna sjukdomen TBE sprider sig allt mer. Folk som rör sig i skog och mark är mer utsatta. Har du vaccinerat dig?

Kommentera

Sponsrade länkar